רח’ אופנהיימר 5 פארק המדע רחובות

viktoriafogel3@gmail.com

vfogel-law.com

052-568117708-6311555

התקשרו לקביעת פגישה לקבלת ייעוץ משפטי

מזונות קטינים ומזונות אישה

מזונות אישה 


ככלל הגבר חייב במזונות אישה כל אימת שהם נשואים. במסגרת תביעת המזונות בית המשפט או בית הדין לוקחים בחשבון מספר שיקולים על מנת לקבוע את זכאותה של האישה למזונות וכן מהו גובה המזונות. במסגרת השיקולים השונים בוחנים את רמת השתכרותם של בני הזוג, רמת החיים אליה הורגלה האישה בנישואיה, הפירות שמניבים נכסי האישה, רמת החיים שהבעל מרשה לעצמו וכן קיומם של עילות שיש בהם כדי לשלול את זכות האישה למזונות או לחילופין, סירוב הבעל לתת גט וכיוצא באלו.

הגבר חייב במזונות אשתו כל אימת שהם נשואים. יחד עם זאת תביעת המזונות פוקעת לאחר הגירושין. מזונות אישה יכולים להתדיין בפני בית משפט לענייני משפחה ובפני בית הדין הרבני בייצוג עו”ד משפחה. מזונות אישה לא ניתן לתבוע רטרואקטיבית ולפיכך מזונות אישה יחושבו רק ממועד הגשת התביעה.


לאור האמור, יש לפעול להגשת תביעה למזונות אישה בהקדם האפשרי לשם כך משרדנו מעמיד לרשותכם שירות מקצועי ביותר על מנת להביא לתוצאה ראויה בזמן הראוי. 


מזונות קטינים


קטין זכאי למזונות מהוריו (מזונות ילדים), וזאת גם כאשר אין הוריו נשואים זה לזו או כאשר חי אביו עם אישה אחרת ו/או נשוי לאישה שאינה אימו של הקטין. 


המדובר באחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת, בין אם מתנהלים הצדדים בביהמ"ש ובין אם מנסים הם להגיע לידי הסכם גירושין במסגרת הליך גישור מחוץ לכתלי ביהמ"ש. 


במרבית מקרי הגירושין או הפירוד, רמת החיים יורדת והדבר מקבל ביטוי גם לעניין גובה מזונות הילדים. 
בקביעת המזונות ילקחו בחשבון פרמטרים שונים, לרבות גיל הילדים, צרכיהם הבסיסיים והמיוחדים, הכנסות ההורים מעבודתם ומרכוש וניסיון ליצירת מצב מאוזן, ככל שניתן, בין הצדדים לאחר ששולמו דמי המזונות.

לקביעת סכום המזונות ישנה השלכה רבה על התנהלות הצדדים ביום שאחרי הגירושין.


לפיכך, מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד מומחה ומנוסה בעת קביעתם.

אמנם, סכום מזונות לעולם אינו סופי וניתן להגיש תביעה להפחתה או הגדלה של הסכום שנקבע בהסכם או בפס"ד. אולם, לצורך כך יש להוכיח שינוי נסיבות מהותי.


משרדנו מציע ליווי גם בתחום זה. על מנת להביא לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. ועל מנת לצמצם ככל הניתן את הצורך בהגשת תביעות נוספות בהמשך.


במקרה הצורך, אנחנו כאן בשבילכם גם ביום שאחרי ושמח לסייע לכם ככל ואכן התרחשו שינויי נסיבות שמצריכים לדעתכם שינוי בסכום המזונות.


logo בניית אתרים